comment-suggestions We aim to provide excellent comfort and service at the Parkside Inn. Thank you for your feedback. Your comments and suggestions are appreciated.

Subject
Name *
E-mail *
Content *
Image Verification * Captcha ImageReload Image
   
 

Porfirio: JAZZ BAKERY ::

이후 1950-70년대 사이에는 점차 스웨덴, 스위스, 프랑스 등 유럽 국가는 물론 미국, 일본 등 해외 각지로 모험놀이터 만들기가 퍼졌다. 앨런 부인은 모험놀이터를 만드는 동시에 아동 복지 및 교육을 위한 활동가로서 활약했고, 점차 영국의 기타 지역에서도 전후 세계의 도시재건 계획 일부로서 모험놀이터를 빠르게 수용했다(물론 한 번 만들어진 놀이터라도 전후 피해가 복구됨에 따라 해당 대지의 지주에게 되돌려질 시기가 오면 폐쇄되기도 했다). 일본 내에서는 1970년대부터 모험놀이터를 조성하기 시작해 현재까지 계속 확산 중이다. 이곳이 위치한 도쿄 세타가야구는 주택가로, 오오무라 켄이치, 아키코 부부가 유럽의 모험놀이터를 보고 감명을 받아 귀국 후 관심 있는 일본 학부모들을 모아 ‘놀자’라는 모임을 결성해 조성 준비를 시작했다. 일반적으로 독일의 모험놀이터는 어린이 농장과 모험놀이터를 함께 운영하는 형태가 많다. 모험놀이터는 오늘날 놀이터에 지속적인 영감을 제공해 주고 있는 하나의 문화예술교육운동이다. 그의 첫 디자인에는 제안되지 않았지만 이후 주택단지 내 제도상 놀이의 안전성을 보완하기 위해 플레이 리더가 놀이터에 상주하게 되었는데, 이 구성은 이후에도 모험놀이터의 전형이 되어 계속 유지되었다. 대표적인 4코드 진행으로 우리가 알고 있는 수많은 가요와 팝에서 널리 사용되는 진행으로 유투브에서 4Chord Song 으로 검색 해보시면 이 코드 진행으로 만들어진 곡들을 메들리로 부르는 동영상을 보실수 있고 제 블로그 에서도 이 진행을 사용해 만들어진 곡들도 여러곡 다루기도 했습니다. 국내 대표적인 모험놀이터의 예로 최근 순천시에 나타난 ‘기적의

20 April 2019

Eldon: Thông Tin Soi Kèo Trận Đấu Lịch Sử Mayweather Vs McGregor

Đây là cách giúp người chơi cá độ bóng đá định hướng được cách chơi cá độ bóng đá phù hợp cho chính bản thân của mình.

19 March 2019

Adelaida: Kèo Bóng Đá. Soi Kèo Việt Nam Vs Nhật Bản. Truc Tiep Bong Da. VTV6.

Nếu các bạn đã dành trọn đam mê cá cược bóng đá thì nhất định bạn phải biết đến các thủ thuật và kinh nghiệm để soi kèo bóng đá hiệu quả.

19 March 2019

William A.: Guys and Dolls Bistro

Had a great meal at Guus and Dolls Bistro, owned by the same owners as the Parkside Inn.  We had rolled through pretty Haines Junction a few days earlier on our way to Alaska, and had a very mediocre meal at another place in town.  So when we ate at Guys and Dolls, we were so happy to have a great meal with great service.  the place is new, it is just what Haines Junction needed.  Congrats and thank you!

21 June 2018

jerry h: our room

we spent a great night in room 4.  it is clean! comfortable and very very cute.  i’m a quilter too and so appreciated the quilted table runner and table toppers.  i took a photo just so i will remember our night in Haines Junction.

07 April 2018

 

Display Num << Start < Prev 1 2 Next > End >>Page 1 of 2
Powered by Phoca Guestbook